Εργαστήριο Πειραματική Οργανική Χημεία 2

Στα πλαίσια του φροντιστηρίου για το εργαστήριο Πειραματική Οργανική Χημεία 2, καλούνται οι φοιτητές του Γ' έτους

την   Τρίτη 01-10-2019   και ώρα   12:00   στην αίθουσα   ΝΝΚ-ΧΗ7

για να παρακολουθήσουν το εισαγωγικό μάθημα και το φροντιστήριο της πρώτης εργαστηριακής άσκησης από τον διδάσκοντα κ. Γεράσιμο Τσιβγούλη.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

Αμέσως μετά το πέρας του μαθήματος θα γίνει παραλαβή θέσεων - σημειώσεων κ.λ.π. στο χώρο του εργαστηρίου (Βόρειο κτίριο Χημείας 2ος όροφος [ΧΗ/Β 201-202]).

Οι  διδάσκοντες

Γ. Τσιβγούλης

Θ. Τσέλιος