Παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι φοιτητές που δικαιούνται βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα πρέπει να έχουν επισυνάψει ως παράρτημα στο τέλος της διπλωματικής τους συμπληρωμένο το έντυπο σχεδίου διδασκαλίας, αφού πραγματοποιήσουν τη σχετική μικροδιδασκαλία στα πλαίσια του εργαστηρίου που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας προγραμματίζεται για τις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2019.

Οι φοιτητές θα πρέπει:

α) να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, ώρα 13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος (ώρες λειτουργίας Γραμματείας Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 12:00-13:00) δύο ανάτυπα της πτυχιακής τους εργασίας, με το συνοδευτικό έγγραφο από τον επιβλέποντα, με τον ακριβή τίτλο της πτυχιακής (εφ’ όσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) και

β) να ενημερώσουν την επιτροπή πτυχιακών εργασιών με μήνυμα στη διεύθυνση για τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Προτιμητέα ημέρα και ώρα παρουσίασης κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα.
  2. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου του φοιτητού
  3. Τίτλο πτυχιακής εργασίας
  4. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα

Για να βοηθηθούμε στη μορφοποίηση και παρουσίαση του τελικού προγράμματος των παρουσιάσεων, παρακαλούμε η ενημέρωσή σας να έχει την ακόλουθο μορφή (με κόκκινο η προτιμητέα ώρα παρουσίασης, πουθενά ΚΕΦΑΛΑΙΑ):

14:00-14:30

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Α.Μ. ΧΧΧΧ

Τίτλος: Μελέτη πρωτεϊνών συμπληρώματος

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παπαδοπούλου Μαρία

Επισημαίνεται στους φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας για τις προτιμήσεις ημερομηνίας και ώρας των παρουσιάσεων.