ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΟΔΟΥ ΒΧ-2

Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας, ότι:

  1. Η εξέταση της 2ης Προόδου του μαθήματος Βιοχημεία-2 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8/6/19, ώρα 11πμ, αίθουσες ΧH7 και ΧH8. Η εξέταση θα είναι διάρκειας 2:30 ωρών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση να το δηλώσουν μέχρι και τη Πέμπτη 6/6/19 το απόγευμα με αποστολή e-mail στο κ. Σ. Σκανδάλη.
  2. Τη Τετάρτη 5/6/19 θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο του μαθήματος ΒΧ-2, ώρα 13-15, Αιθ. ΑΘΕ12. Οι ασκήσεις του φροντιστηρίου για τα κεφ. Αντιγραφή DNA, Μεταγραφή-Σύνθεση RNA, Πρωτεϊνοσύνθεση έχουν ανέβει σtο e-class.
  3. Τη Πέμπτη 6/6/19, μετά τη παράδοση του μαθήματος ώρα 9-11, θα ακολουθήσει φροντιστήριο του μαθήματος ώρα 11-13, Αιθ. ΑΘΕ12.

Οι Διδάσκοντες

Α. Αλετράς-Σ. Σκανδάλης