Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων

Λόγω ασθένειας του κ. Αθανασόπουλου το μάθημα της Τετάρτης 15 Μαΐου αναβάλλεται. Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση  η οποία θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.