Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων

Λόγω των εκλογών οι ώρες του μαθήματος του κ. Ρασσιά ‘‘Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων’’ του 4ου εξαμήνου τροποποιούνται ως εξής:

Παρασκευή         17 /5                     09:00-11:00         ΧΗ7 (ΝΝΚ) κανονικά

Τρίτη                 21 /5                     13:00-15:00         ΧΗ7 (ΝΝΚ)

Τετάρτη             22 /5                     13:00-15:00         ΧΗ7 (ΝΝΚ)

Τρίτη                 28 /5                     11:00-13:00         ΧΗ8 (ΒΝΚ) κανονικά στην ώρα του κ. Τσεγενίδη

Τετάρτη             29 /5                     15:00-17:00         ΧΗ7 (ΝΝΚ)