Οργανικά Βιομηχανικά Προϊόντα και Πράσινη Χημεία

Τη Δευτέρα 20/05/2019 στην ώρα του μαθήματος 11:00 -13:00 στην αίθουσα ΒΧ3 και την Πέμπτη 23/05/2019 στην ώρα του μαθήματος 09:00 -11:00 στην αίθουσα ΝΧ2  θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των υποχρεωτικών εργασιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης / βαθμολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος. Η παρουσία των φοιτητών που έχουν επιλέξει το μάθημα είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων, σύμφωνα με τα θέματα των εργασιών είναι :

Δευτέρα 20/05/2019                                    Πέμπτη 23/05/2019

Αζωχρώματα                                                    Cipralex

Lipitor                                                             Mulitaq

Γεωργικά Φάρμακα                                           Zyban

Liraglutide                                                       Avastin

Humira                                                            Xρώματα Ανθρακινόνης

Onglyza

Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς την εργασία τους στο διδάσκοντα σε μορφή word μέχρι τις 18/05/2019.