Ανακοίνωση ΕΧΑ

Οι ασκήσεις 4 και 8 για την ομάδα 11 την Δευτέρα 13/5 θα πραγματοποιηθούν τις ώρες 13:00-15:00.

Εκ του εργαστηρίου