ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Η αναπλήρωση των ασκήσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 10/4/2019, λόγω των φοιτητικών εκλογών, θα γίνει ημέρα Πέμπτη, και ώρα 17:00, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 17:00

16/05/2019

Group A

23/05/2019

Group B

Την ημέρα αυτή το κάθε Group θα έχει προετοιμαστεί για την επόμενη κατά σειρά άσκηση που έχει σύμφωνα με την αρίθμηση του εργαστηριακού φυλλαδίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ