Βιοχημεία-2

Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας,  που παρακολουθούν το μάθημα Βιοχημεία-2,  ότι τη Τετάρτη 8/5/19 θα ολοκληρωθεί η παράδοση του κεφ. Μεταβολισμός Νουκλεοτιδίων και θα πραγματοποιηθεί και το αντίστοιχο Φροντιστήριο. Οι ασκήσεις του φροντιστηρίου έχουν ήδη αναρτηθεί στο e-class.

Οι Διδάσκοντες

Α. Αλετράς-Σ. Σκανδάλης