ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται στους φοιτητές που έχουν γραφτεί στις ομάδες εργαστηρίων με ημερομηνίες 20 και 27 Μαΐου και λόγω εκλογών θα χάσουν τα εργαστήρια στις 27/5.

Για να μη χαθεί εντελώς η εργαστηριακή άσκηση, το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Στις 20/5 θα συναντηθούμε στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα ΧΝ2 και θα παρουσιαστεί η θεωρία όλων των ασκήσεων για ολες τις ομάδες και θα εκπονηθούν όλες οι ασκήσεις την ίδια μέρα ως περίπου τις 15:00.

Στις 28/5 και ημέρα Τρίτη θα συναντηθούμε στις 13:00 με τις ομάδες Α και Β στο εργαστήριο για μισή ώρα και στις 13:30 με τις ομάδες Γ και Δ ώστε να συμπληρώσουμε τις μετρήσεις που χρειάζονται.

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη