ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΔΕ

Δικαίωμα για απόκτηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ έχουν οι 4ετείς φοιτητές που θα παρακολουθήσουν δύο από τα παρακάτω σεμινάρια και θα εξετασθούν με επιτυχία στο τέλος του κάθε ένα από τα δύο σεμινάρια που θα παρακολουθήσουν. Παρακαλώ εγγραφείτε στην πλατφόρμα εγγραφής https://forms.gle/gTMMnGgPQvHmCcYG9

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1ο Σεμινάριο,  16/5 15.00-18.00 (ΧΗ7) Καραπαναγιώτη

 

 • Βιωματική Άσκηση για την Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
 • Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο της Διδακτικής των ΦΕ
 • Βασικές Αρχές Σχεδίου Διδασκαλίας και Μικροδιδασκαλίας

Εξέταση πολλαπλής επιλογής

 

2ο Σεμινάριο, 17/5 11.00-13.00 (ΧΗ8) Καραπαναγιώτη

 • Αντιμετώπιση Αντιλήψεων Μαθητών
 • Διδακτικές προσεγγίσεις
 • Σχέδια Διδασκαλίας και Μικροδιδασκαλίες

Εξέταση πολλαπλής επιλογής

 

3ο Σεμινάριο, 29/5  13.00-15.00 (ΧΗ7) Καραπαναγιώτη

 • Διδακτικά Εργαλεία
 • Διδακτικά Εργαλεία για Σχέδια Διδασκαλίας και Μικροδιδασκαλίες

Εξέταση πολλαπλής επιλογής

 

4ο Σεμινάριο, 30/5 15.00-17.00 (ΧΗ7) Καραπαναγιώτη

 • Ανάπτυξη Σχεδίου Διδασκαλίας
 • Βιωματική Άσκηση για την Εισαγωγή στις Μικροδιδασκαλίες

Εξέταση πολλαπλής επιλογής

 

5ο Σεμινάριο, 31/5 11.00-13.00 (ΧΗ8)  Αμπατζίδης

 • Ο διδακτικός μετασχηματισμός
 • Η φύση της επιστήμης

Εξέταση πολλαπλής επιλογής

 

Σημ1 Κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει περισσότερα από 2 σεμινάρια ωστόσο για την απόκτηση του Πιστοποιητικού ΠΔΕ χρειάζεται να εξετασθεί επιτυχώς σε 2 από αυτά. 

Σημ2 Οι φοιτητές του 4ου έτους που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά.

Σημ3 Τα θέματα των σεμιναρίων αυτών θα καλύπτονται και από το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» για όσους 4ετείς θέλουν να τα παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο Χειμερινό Εξάμηνο του έτους 2019-2020.