Πρώτη Πρόοδος Φυσικοχημείας 3

Την Πέμπτη 9/05/2019 και ώρα 13.00 στις αίθουσες ΧΗ7 και ΧΗ8 θα διεξαχθεί η πρώτη πρόοδος του μαθήματος Φυσικοχημεία 3.

Η διδάσκουσα

Α. Κολιαδήμα