ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όσοι φοιτητές έκαναν εργαστηριακές ασκήσεις στις 1/4 και 8/4 θα εκπονήσουν τη 2η άσκηση COD στις 15/4 στις 11:00.  Η συνάντηση θα γίνει στη ΧΒ2.

Οι φοιτητές που έχουν προγραμματισθεί για εργαστηριακές ασκήσεις στις 6/5 και 13/5 θα εκπονήσουν τη 2η άσκηση COD στις 15/4 στις 13.00. Η συνάντηση θα γίνει στη ΧΒ2.

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη