Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων-Πειραματική Οργανική Χημεία – 1

Το φροντιστήριο για την άσκηση της Mικροκλίμακας “Οξείδωση Βενζοϊνης σε Βενζίλη με ΗΝΟ3θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 15  Απριλίου κανονικά στις 13:00-14:00 στην αίθουσα ΝΝΚ-ΧΗ7.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι Διδάσκοντες

Γ. Τσιβγούλης/ θ. Τσέλιος