ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Αλλαγή στο πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων 4 και 5.

 Δευτέρα 6/5/19 : 15.00-17.00 ΟΜΑΔΑ Α και 17.00-19.00 ΟΜΑΔΑ Δ 5η Άσκηση

Τετάρτη 8/5/19:  13.30 ΟΜΑΔΑ Β 4η Άσκηση

Παρασκευή 10/5/19 : 13.30-15.30 ΟΜΑΔΑ Γ και 15.30-17.30 ΟΜΑΔΑ ΣΤ 5η Άσκηση

Δευτέρα 13/5/19                 ΚΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Τετάρτη 15/5/18: 13.30-15.30 ΟΜΑΔΑ Β και 15.30-17.30 ΟΜΑΔΑ Ε 5η Άσκηση

Εκ του εργαστηρίου