Αποτελέσματα της 2ης προόδου, με τον τελικό βαθμό του μαθήματος.