ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς τους φοιτητές που έχουν γραφτεί στο μάθημα Χημεία Περιβάλλοντος

Οι ημερομηνίες και ώρες για τις 3 ομάδες που θα επισκεφθούν την Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν ως εξής:

18/12/2018 9:30 πμ

18/12/2018 10:30 πμ

8/1/2019 9:30 πμ 

Παρακαλώ εγγραφείτε σε μία από τις ομάδες στην πόρτα της αίθουσας ΧΝ2 ως τις 17/12/2018 5:00 μμ.

Θα συναντηθούμε κατευθείαν εκεί, χάρτη θα βρείτε έξω από την αίθουσα ΧΝ2. 

Επειδή τίθεται θέμα ασφάλειας θα γίνεται δεκτοί για την επίσκεψη μόνο στην ημερομηνία και ώρα που έχετε δηλώσει.  

Στις 18/12/2018 το μάθημα θα διεξαχθεί κανονικά 12.00-13,00 από την κα Παπαευθυμίου.  

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη