Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

Την Παρασκευή 14-12-2018 καλείται η ομάδα Δ στο εργαστήριο “Χημεία και Τεχνολογία Υλικών” να προσέλθει στην αίθουσα ΝΧ2 στις 14:00 (αντί στις 16:00) για την θεωρητική παρουσίαση της 3ης άσκησης επίδειξης που αφορά στα καταλυτικά υλικά.

Εκ του εργαστηρίου

Χ. Κορδούλης