Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ

Την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 9:00-11:00 στην αίθουσα ΧΗ8 (ΒΝΚ) του νέου κτηρίου Χημείας θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη γραπτή εξέταση (πρόοδος) του μαθήματος «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ»

Ο διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος