Αναβολή μαθήματος Γενική Βιολογία

Δεν θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του μαθήματος "Γενική Βιολογία" την Πέμπτη 13/12/2018 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Με τιμή,

Θεοχάρης Αχιλλεύς

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας