Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα "Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων" να γραφτούν στο eclass του μαθήματος, ώστε να τους αποσταλούν οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες