Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙI

Την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 9.00-11.00 η παράδοση του μαθήματος «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙI» θα γίνει στην αίθουσα ΧΒ3 στο ισόγειο του βορείου κτιρίου Χημείας.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος