Στο πλαίσιο της διενέργειας της 1ης Προόδου στο μάθημα 3ου/4ου έτους «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΧΗΜΕΙΑ» την Τετάρτη 12 Δεκ. 2018 και ώρα 9-11 πμ στην Αίθουσα ΝΝΚ (ΧΗ7), φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών ότι μπορούν να έχουν μαζί τους το σύγγραμμα ‘ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» και το αντίστοιχο ευρετήριο το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Οποιοδήποτε άλλο βοήθημα/σημειώσεις κτλ δεν επιτρέπεται.

Επίσης οι συμμετέχοντες φοιτητές/τριες στην εξέταση θα πρέπει να έχουν φροντίσει να δηλώσουν ή να δηλώσουν το εν λόγω μάθημα αλλιώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περαστεί ο βαθμός τους στο σύστημα ή να κρατηθεί για μελλοντική χρήση.

Οι διδάσκοντες
Δ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής
Κ. Αθανασόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής