Η αναπλήρωση της εργαστηριακής άσκησης «Σύνθεση του catena-[τετράκις(ασπιρινατο)διχαλκού(ΙΙ)]» για την ομάδα Β θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, 14.00.

Το προγραμματισμένο για την ίδια μέρα φροντιστήριο για την IR φασματοσκοπία αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, 15.00.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ