Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙI

Την Τρίτη 04/12/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του μαθήματος Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙI.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος