Γνωστοποιείται στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου σπουδών που εξασκούνται στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, ότι την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου και ώρες 09.00 – 11.00 στην αίθουσα ΧΗ8 θα δοθεί διάλεξη με θέμα «Έλεγχος καθαρότητας του παρασκευάσματος της βενζοκαΐνης με υγρή χρωματογραφία υψηλής επίδοσης (HPLC)». Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική (θα ληφθούν παρουσίες). Θα ακολουθήσει ο έλεγχος καθαρότητας του παρασκευάσματος κατά ομάδες,  όπως θα ανακοινωθούν.