ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Αγαπητοί φοιτητές/ ριες όπως σας ςνημέρωσα και στην αίθουσα κατά τα 2 τελευταία μαθήματα που κάναμε, λόγω απουσίας μου σε συνέδριο την επόμενη εβδομάδα το μάθημα της Τετάρτης 28.11.18  θα μεταφερθεί και θα γίνει στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες.

Γ-έτος -   Την ΠΕΜΠΤΗ 22.11.2018 Αίθουσα ΧΒ3 και ώρα 9:15-11:00

Δ-έτος -   Την ΔΕΥΤΕΡΑ 26.11.2018 Αίθουσα ΧΒ2 και ώρα 9:15-11:00

 

Ο διδάσκων

Κ. Αθανασόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής