Οι φοιτητές που ξεκινούν την άσκηση βενζοκαΐνης Τρίτη απόγευμα 20/11 και 4/12 να προσέλθουν στο εργαστήριο  στις 13.30. 

Εκ του εργαστηρίου