Την Τετάρτη 07/11/2018, λόγω της προόδου, δεν θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του εν λόγω μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος