Τα φροντιστήρια του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας 2 που αφορούν στα υπέρυθρα και υπεριώδη-ορατά φάσματα των ενώσεων που παρασκευάζουν οι φοιτητές θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Παρασκευή 23/11/2018, ώρα 15.00-18.00, Αίθουσα ΧΗ7

Παρασκευή 07/12/2018, ώρα 15.00-18.00, Αίθουσα ΧΗ7

Παρασκευή 14/12/2018, ώρα 15.00-18.00, Αίθουσα ΧΗ7

Παρασκευή 11/01/2019, ώρα 15.00-18.00, Αίθουσα ΧΗ7

Μετά τις γιορτές, θα πραγματοποιηθεί και άλλο ένα έκτακτο τρίωρο (εκτός από αυτό της 11/01/2019) που η ημερομηνία του θα ανακοινωθεί στους φοιτητές στα μέσα Δεκεμβρίου.

Από το Εργαστήριο