Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ήδη επιλέξει ή θα επιλέξουν το μάθημα «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» να παραλάβουν τα εργαστηριακά φυλλάδια από Δευτέρα-Τετάρτη, 8/10-10/10/2018.

Επίσης, καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν σε ομάδες των τριών για τις εργαστηριακές ασκήσεις στα Πολυμερικά Υλικά από Δευτέρα-Τετάρτη, 8/10-10/10/2018.

Οι Διδάσκοντες