Οι υποχρεώσεις σας για το Εργαστήριο Φυσικοχημείας 4 θα λάβουν χώρα έως και 19/12/2018, όσο αφορά τον μήνα Δεκέμβριο. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να κλείσουν εισιτήρια για τις διακοπές των Χριστουγέννων να το λάβουν υπόψιν τους γιατί δεν θα υπάρχει δικαιολογημένη απουσία εξαιτίας αυτού του λόγου.

Εκ του Εργαστηρίου