Την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 από 10.00 έως 12.00 οι φοιτητές μπορούν να δουν τα γραπτά τους στα Βιομόρια.

Οι Βαθμοί επισυνάπτονται.