Ο τελικός βαθμός του Εργαστηρίου Βιοχημείας θα προκύψει μετά και τον συνυπολογισμό του βαθμού των εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Εκ του Εργαστηρίου Βιοχημείας