Εξέταση μαθήματος Φασματοσκοπίας Οργανικών Ενώσεων

Στο κομμάτι της Φασματοσκοπίας Οργανικών Ενώσεων θα εξετασθούν:

την Παρασκευή 15/06/2018  ΜΟΝΟ οι τριτοετείς και οι παλαιοτέρων ετών φοιτητές

τίτλος μαθήματος “Εισαγωγή στη Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων και τη Χημεία Βιομορίων και Ετεροκυκλικών Ενώσεων” (και παλαιότεροι τίτλοι).

την Τετάρτη 20/06/2018 θα εξετασθούν ΜΟΝΟ οι δευτεροετείς φοιτητές

τίτλος μαθήματος “Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων-Πειραματική Οργανική Χημεία 1

 

Γ. Τσιβγούλης