Ενημερώνονται οι φοιτητές που συμμετείχαν στις προόδους του μαθήματος Χημική Τεχνολογία 2 στην ύλη Εξάτμισης – Εκχύλισης ότι έχουν εξασφαλίσει προβιβάσιμους βαθμούς οι κάτωθι:

1

3260

 

13

3666

2

3345

 

14

3694

3

3537

 

15

3701

4

3548

 

16

3703

5

3577

 

17

3710

6

3580

 

18

3711

7

3597

 

19

3788

8

3600

 

20

3814

9

3609

 

21

3817

10

3625

 

22

3823

11

3649

 

23

3835

12

3655

 

24

3844

Ο διδάσκων

Ι. Καλλίτσης