Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας, ότι η εξέταση της 2ης Προόδου του μαθήματος Βιοχημεία-2, στα κεφάλαια:

  1. Μεταβολισμός Λιπαρών Οξέων (Βιοσύνθεση-Καταβολισμός).
  2. Βιοσύνθεση Λιπιδίων Μεμβρανών-Χοληστερόλη-Στεροειδείς Ορμόνες.
  3. Αντιγραφή DNA
  4. Μεταγραφή- Βιοσύνθεση RNA.
  5. Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών.

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/6/18, ώρα 11-14, αίθ. ΑΘΕ10.

Οι Διδάσκοντες

Α. ΑΛΕΤΡΑΣ-Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ