Η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στη Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων και τη Χημεία Βιομορίων και Ετεροκυκλικών Ενώσεων" του 6ου εξαμήνου, την Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 15.00-19.00 θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΑΘΕ10, ΧΒ3 και ΧΗ8. Η αίθουσα ΧΗ7 δεν θα χρησιμοποιηθεί.