ΕΧΑ - Αλλαγή ώρας φροντιστηρίου και εξετάσεων

Το προγραμματισμένο φροντιστήριο για την άσκηση 11-HPLC θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1/6 στην αίθουσα ΧΗ7, και ώρα 13:00

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8/6 στις αίθουσες ΧΗ7 και ΧΗ8 και ώρα 13:00-14:00.