Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόοδο του μαθήματος για το τμήμα της ύλης των Χημικών Διεργασιών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1/6/2018 στις 11:00 π.μ. θα πρέπει να το δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δήλωση συμμετοχής