Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας, που παρακολουθούν το μάθημα Βιοχημεία-2, ότι τη Τετάρτη 30/5/18 και τη Παρασκευή 1/6/18, ώρα 13-14, αίθ. ΑΘΕ10, θα πραγματοποιηθεί Φροντιστήριο του μαθήματος στα κεφάλαια ''Λιπίδια Μεμβρανών-Χοληστερόλη'' και "Αντιγραφή DNA-Μεταγραφή, σύνθεση RNA-Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών". Οι ασκήσεις για όλα τα κεφάλαια είναι αναρτημένες στο e-class. Οι  φοιτητές, που την Παρασκευή την ίδια ώρα έχουν πρακτική εξέταση στο εργαστήριο Βιοχημείας, μπορούν να πληροφορηθούν για την επίλυση των ασκήσεων από συμφοιτητές τους ή εφόσον το επιθυμούν μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο φροντιστήριο γι΄αυτούς μετά τη πρακτική εξέταση, ώρα 15-16, αίθ. ΒΧ3.

Ο Διδάσκων

Α. Αλετράς