ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι/ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές B’, Γ’ και Δ’ έτους καθώς και επί πτυχίω που έχουν εκκρεμότητες με τις εξετάσεις του εργαστηρίου (οποιεσδήποτε ασκήσεις) να έρθουν να εξεταστούν ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 στις 11:00 στην αίθουσα ΧΗ7.

Όποιος/α επιθυμεί να συμμετάσχει πρέπει να το δηλώσει στην παρακάτω φόρμα:

Δήλωση συμμετοχής