Η δεύτερη πρόοδος στο μάθημα Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 9.00-11.00 στην αίθουσα ΧΗ8.

Ο Διδάσκων

Δ. Γάτος