Το εαρινό εξάμηνο είναι από 19/02/2018 έως 01/06/2018.