Λόγω απώλειας 2 μαθημάτων στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2017 και λόγω της αργίας του Αγίου Ανδρέα (Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017), θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα Ανόργανης Χημείας 3 για τους Γετείς φοιτητές, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, ώρα 17:00-19:00, στην αίθουσα ΧΗ7-ΝΝΚ.

Ο Διδάσκων

Σπύρος Π. Περλεπές