Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να εγγραφούν στο μάθημα "Χημεία Περιβάλλοντος" να γραφτούν στις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος αυτή την Πέμπτη 10:00-12:00 στο γραφείο της κας Δρακοπούλου (2ος όροφος Νότιο Κτίριο Χημείας). 

Κατά την εγγραφή θα παραλάβουν φυλλάδιο όπου θα περιγράφονται οι εργαστηριακές ασκήσεις και το οποίο θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά πριν να προσέλθουν στο εργαστήριο.  Οι συναντήσεις όλων των ομάδων γίνονται κάθε Τρίτη στις 16:00 στην αίθουσα ΧΝ2.

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη