Για τις παραδόσεις του μαθήματος «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙI» του 3ου και 5ου εξαμήνου την 3η  και 4η εβδομάδα παραδόσεων θα ισχύσουν τα παρακάτω:

Φοιτητές 3ου Εξαμήνου

3η & 4η Εβδομάδα: Τρίτη 17/10/2017, 09.00-11.00 & Τρίτη 24/10/2017, 09.00-11.00, αίθουσα ΒΝΚ (ΧΗ8).

Φοιτητές 5ου Εξαμήνου

3η & 4η Εβδομάδα: Τετάρτη 18/10/2017, 09.00-11.00 & Τετάρτη 25/10/2017, 09.00-11.00, αίθουσα ΒΝΚ (ΧΗ8).

Στην συνέχεια οι παραδόσεις για το 3ο και 5ο εξάμηνο θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Τετάρτη 9.00-11.00 στην αίθουσα ΒΝΚ (ΧΗ8) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος