Η εξέταση της πρακτικής άσκησης για το εργαστήριο Βιοχημείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 ΣΕΠΤ. 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Τετάρτη 20 ΣΕΠΤ στο email  

Εκ του εργαστηρίου