Η εξέταση του μαθήματος της Αμπελουργίας θα πραγματοποιηθεί στις 21-9-2017, ώρα 12-15 στην αίθουσα ΧΒ2.

Οι διδάσκοντες