Σας ενημερώνουμε ότι η  εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00-18:00, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Από την Γραμματεία